Učebniki‎ > ‎Curso de Eslovaco‎ > ‎

Adjetivos útiles en eslovaco

Aprende sobre el adjetivo eslovaco. 

Aprende sobre los grados de comparación del adjetivo eslovaco. 

He aquí una pequeña lista de adjetivos en eslovaco, muy útil si empiezas a aprender eslovaco.

La mayoría de los adjetivos tienen sus antónimos correspondientes, pero en el caso de que no conozcas el antónimo de un adjetivo basta que coloques el prefijo “ne” para crear su significado contrario. Ejemplo: pekný-nepekný(bonito-feo), známy-neznámy(conocido, desconocido), dobrý-nedobrý(bueno-malo).

Lista de adjetivos útiles.

vysoký, nízky

alto, bajo

veľký, malý

grande, pequeño

silný, slabý

fuerte, debil

dobrý, zlý

bueno, malo

mladý, starý

joven, viejo

mladší, starší

menor, mayor

chladný, teplý

frio, caliente

pekný; nepekný, škaredý

bonito, feo

zdravý, chorý

saludable, sano; enfermo

drahý, lacný

caro, barato

jednoduchý, zložený

sencillo, complicado

ľahký, ťažký

ligero, liviano; pesado

prázdny, plný

vacío, lleno

čistý, špinavý

limpio, sucio

krátky, dlhý

corto, largo

pomalý, rýchly

lento, rápido

spokojný, nespokojný

contento, disgustado

veselý, zábavný

alegre

smutný, žalostný

triste

šťastlivý, šťastný; nešťastný

feliz, afortunado; infeliz

nudný

aburrido

zaujímavý

interesante

tenký, tučný

delgado, gordo

chudý

delgado

mäkký, tvrdý

suave, blando; fuerte, duro

blízky, ďaleký

cercano, lejano

prostredný, stredný

medio, mediano

chudobný, bohatý

pobre, rico

hladný

hambriento

rozumný, hlupý

inteligente, tonto

chrabrý, smelý

valiente, audaz

zbabelý

cobarde

nesmelý

tímido

pokojný

tranquilo

zlostný

enojado, molesto

smiešny, komický

cómico

prekrásny

precioso, simpático

suchý; humídny, mokrý

seco, mojado

príjemný, nepríjemný

agradable, desagradable

užitočný, škodlivý

útil, dañino

malý, mnohí

poco, mucho

dostatočný

suficiente

verný, neverný

fiel, infiel

dolný; vrchný, horný

inferior, bajo; superior, alto

lepší, horší

mejor, peor

nasledujúci, ďalší; predošlý

siguiente, próximo; anterior

posledný

último

spravodlivý, nespravodlivý

justo, injusto

zručný

hábil, diestro

mudrý

sabio

úprimný

sincero

čestný, statočný

honesto

otvorený, zatvorený

abierto, cerrado

vynikajúci, lesklý

brillante

známy, neznámy

conocido, desconocido

známy, populárny

conocido, famoso

osnovný, podstatný

principal, fundamental

pokrokový, oneskorený

avanzado, vanguardista; atrasado

začínajúci

principiante

láskavý, prívetivý

amable

hrubý

rudo, descortés

milovaný

amado, querido

drahý, milý

querido

odpovedný

responsable

lenivý

haragán

unavený

cansado

odlišný, výborný

excelente

rovnaký; rozdielny, rôzny, rozličný

igual, diferente

raný, skorý; neskorý

temprano; tarde, atrasado

osobitý

partícular

čarokrásny, čarovný

encantador