Učebniki‎ > ‎Curso de Eslovaco‎ > ‎

Grados de comparación del adjetivo eslovaco

Aprende sobre el adjetivo eslovaco. 

En eslovaco existen dos grados de comparación de los adjetivos, grado comparativo y grado superlativo. Formar los grados de comparación en eslovaco es relativamente fácil.

Es útil y necesario conocer la base del adjetivo, pues algunas formas del grado comparativo pueden cambiar radicalmente al adjetivo. Conocer la base del adjetivo ayuda a reconocer de que adjetivo se trata, lo que permite traducirlo más fácilmente.

El grado comparativo en eslovaco se forma con ayuda de los sufijos -ší y -ejší.

El sufijo -ší se usa con adjetivos que

-en su forma nominativa tienen la terminación -ký, -eký, -oký(y se acortan como -k, -ek, -ok): hlboký-hlbší, ďaleký-ďalší, krátky-kratší, široký-širší, hlad-hladší.

-en su forma nominativa terminan en vocal corta y en una sola consonante: smelý-smelší, bledý-bledší, tichý-tichší, suchý-suchší, milý-milší.

El sufijo -ejší se usa con adjetivos que

-en su forma nominativa terminan en un grupo de consonantes: múdry-múdrejší, silný-silnejší, rýchly-rýchlejší, častý-častejší.

-en su forma nominativa terminan en vocal larga y en una sola consonante: stály-stálejší, sýty-sýtejší, známy-známejší, hlúpy-hlúpejší.

-en su forma nominativa terminan en consonante suave: svieži-sviežejší, cudzí-cudzejší, horúci-horúcejší.

-son adjetivos relativos: krvavý-krvavejší, jedovatý-jedovatejší, kamenitý-kamenitejší, demokratický-demokratickejší.


Existen algunos adjetivos que cambian radicalmente al formar su comparativo: dobrý-lepší, zlý-horší, malý-menší, veľký-väčší; pekný y krásny tienen la misma forma comparativa krajší.


El grado superlativo en eslovaco se forma añadiendo el prefijo naj- a la forma comparativa del adjetivo. Por ejemplo:

väčší- najväčší más grande- el más grande

krajší- najkrajší más bonito- el más bonito

ďalší- najďalší más lejano- el más lejano

múdrejší- najmúdrejší más sabio- el más sabio

silnejší- najsilnejší más fuerte- el más fuerte

Las formas del grado comparativo como las del grado superlativo se declinan según el adjetivo cudzí.